Sunday, April 29, 2012

སྐྱེལ་འཕྲིན་ཚིག་གསུམ།

----ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ལ་ཕུལ་བ།

ཚེ་རབས་མང་པོའི་ལས་དང་སྨོན་པས།།
བརྟན་བརྗིད་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་།།

རྡོ་བའི་གཤིས་འཛིན་རིགས་ཀྱི་ཞེན་པས།།
རྗེ་དཔོན་ངན་པར་མགོ་བོ་མི་སྒུར།